Web Content Display Web Content Display

Las i jego mieszkańcy w ekslibrisie

      Las to zbiorowisko bardzo zróżnicowanej flory i fauny, na które można spojrzeć nie tylko od strony przyrodniczej, naukowej, gospodarczej, rekreacyjnej, estetycznej, lecz także artystycznej. W powyższym opracowaniu przedstawiono las i jego mieszkańców przez pryzmat ekslibrisu - małego znaku graficznego z nazwiskiem właściciela, służącego do oznaczenia książek z jego księgozbioru. W 48 ekslibrisach, wykonanych przeze mnie techniką linorytniczą X3 w latach 1993-2008, przedstawiono ogólny wizerunek lasu, drzewa i krzewy oraz rośliny runa leśnego. Ekslibrisy poświęcono także mieszkańcom lasu, takim jak duże zwierzęta łowne, ptaki, gryzonie, płazy i gady oraz owady, a także sprawom związanym z łowiectwem.

Słowa kluczowe: las, zwierzęta leśne, rośliny lecznicze, ekslibris