Web Content Display Web Content Display

Orły Aquila sp. na znaczkach pocztowych

      W szeroko pojętej kulturotwórczej roli lasu gromadzenie zbiorów związanych z lasem i jego mieszkańcami wzbogaca naszą kulturę. Pod wpływem obcowania z lasem powstają wytwory kultury materialnej, będące obiektem kolekcjonerstwa, w tym filatelistyki. W artykule zaprezentowano przykład połączenia ornitologicznych zainteresowań autora z tematem "orły świata". Zestawiono spis krajów i gatunków orłów właściwych, które wydały znaczki z tymi ptakami (tab. 1). Wskazano na potrzebę zmian w katalogu Gibbonsa (2003), który nie uwzględniał dotychczas polskiego znaczka z orłem z 1919 roku (Michel 2007 - numer 128). Jest to więc pierwszy znaczek z wizerunkiem ptaka szponiastego wydany w Europie. Zaproponowano, by znaczki z dwoma gatunkami, przedstawiającymi orła sawannowego Aquila rapax i orła stepowego A. nipalensis, dawniej traktowane jako jeden gatunek, rozdzielić według klucza geograficznego. Ptaki na znaczkach wydanych przez poczty ZSRR (1965) (SG 3219), Mongolii (1976) (SG 996), Azerbejdżanu (1994) (SG 191), Kirgistanu (1995) (SG 72), Mołdawii (2003) (M 483), Gruzji (2007) oraz bantustanu Venda w RPA (1983) (SG 72) należy uznać za przedstawicieli ptaki rodzimej, formy czyli Aquila nipalensis (ryc. 2). Analogicznie, ptaki na znaczkach państw afrykańskich należy zakwalifikować do orłów sawannowych A. rapax.

Słowa kluczowe: filatelistyka, ptaki, orły