Web Content Display Web Content Display

Wyższy radca leśny doktor Wilhelm Pfeil (1783–1859) wywarł, jako klasyk leśnictwa
o europejskiej randze, swoimi licznymi publikacjami oraz wieloletnią pracą dydaktyczną
w Akademii Leśnej w Neustadt-Eberswalde (1830–1959) trwały, zachowujący także i dzisiaj
swą aktualność, wpływ na rozwój nauk leśnych. Wykazując się niezwykłą pracowitością,
zajmował się wszystkimi dziedzinami leśnictwa.
W. Pfeil opublikował 23 książki oraz setki swoich prac i recenzji w założonym i prowadzonym
przez siebie periodyku „Krytyczne Strony” (1822–1859).
W centrum jego uwagi było nauczanie o fundamentalnym związku lokalnych warunków
siedliskowych z gospodarką leśną
Charakterystyczna dla całej jego działalności dydaktycznej była bliska współpraca
z praktykami leśnymi w powołanych przez niego nadleśnictwach uczelnianych oraz na innych,
odwiedzanych przez niego wraz ze studentami obszarach leśnych Niemiec.
Prace Pfeila nadal pozostają aktualne, a ich studiowanie stanowi fascynującą przygodę.
Niestety nie udało się do dzisiaj opracować szczegółowej biografii Pfeila.
Niniejsza publikacja to zaledwie szkic na ten temat, w którym podano pewne wskazówki
odnośnie do miejsc w Niemczech i Polsce związanych z życiem Wilhelma Pfeila.
Słowa kluczowe: historia leśnictwa,Wilhelm Pfeil, nauki leśne, Akademia Leśna w Neustadt-
Eberswalde, Kritische Blätter, literatura leśna