Web Content Display Web Content Display

Barbara Czołnik

Edukacja leśna społeczeństwa w jednostkach Lasów Państowych

Kształtowanie wrażliwości społecznej w odniesieniu do lasów, polityki leśnej i zadań leśnictwa jest ważnym zadaniem w procesie edukacji dla ekorozwoju. Wśród podmiotów zajmujących się edukacją przyrodniczo-leśną na uwagę zasługuje działalność Lasów Państwowych, organizacji rządowej obejmującej swym zasięgiem cały kraj. Intensyfikacja działań edukacyjnych w tej organizacji rozpoczęła się w połowie lat 90. ubiegłego stulecia. Po kilkunastu latach ożywionej działalności edukacyjnej dokonano analizy jej obrazu i uwarunkowań oraz sformułowano wnioski na przyszłość. W 2001 roku przeprowadzono sondaż diagnostyczny, w którym uczestniczyło 406 placówek Lasów Państwowych. W 2008 roku wykonano analizę raportów z działalności Lasów Państwowych za lata 2004–2007, która dotyczyła wszystkich nadleśnictw (428) oraz dwóch jednostek szczególnych zajmujących się edukacją przyrodniczo-leśną społeczeństwa polskiego.
W badaniu tym sformułowano dziesięć problemów szczegółowych dotyczących: bazy edukacyjnej, przygotowania i zaangażowania kadry, programów edukacyjnych, odbiorców edukacji leśnej, podmiotów współpracujących, w tym współpracy ze szkołami, form zajęć, treści nauczania, mocnych i słabych stron edukacji przyrodniczo-leśnej oraz kierunków optymalizacji tej działalności.

Słowa kluczowe: edukacja leśna społeczeństwa, leśnicy, formy edukacji