Web Content Display Web Content Display

Alicja Antonowicz

Edukacyjna działalność Ośrodka Kultury Leśnej w 2009

Działania edukacyjne prowadzone w Ośrodku Kultury Leśnej w Gołuchowie w 2009 roku uwzględniały rozmaite formy zajęć i skierowane były do różnych grup wiekowych. Odbyły się cykliczne imprezy plenerowe, festyny, akcje ekologiczne oraz konkursy. W ciągu całego roku trwały zajęcia terenowe, muzealne i warsztaty, organizowane zarówno w ramach jednodniowych pobytów w OKL, jak i kilkudniowych „zielonych szkół”. Ośrodek Kultury Leśnej czynnie uczestniczył w imprezach, organizowanych przez zaprzyjaźnione instytucje. Odbiorcami działań edukacyjnych były dzieci, młodzież i dorośli, w tym grupy określane mianem specjalistycznych: nauczyciele, leśnicy, studenci wydziałów leśnych z kraju i z zagranicy.
W zakresie działalności wydawniczej w Ośrodku Kultury Leśnej przygotowane zostały kolejne numery cyklicznych wydawnictw, nowe pozycje edukacyjne oraz wznowienia i dodruki. Na bieżąco prowadzona była działalność biblioteczna oraz współpraca z mediami. W 2009 roku zrealizowano również inwestycję edukacyjną w postaci multimedialnej, interaktywnej makiety Ośrodka Kultury Leśnej.

Słowa kluczowe: Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie, edukacja leśna, formy zajęć