Web Content Display Web Content Display

Monika Konatowska, Paweł Rutkowski

Nadleśnictwo Doświdczalne Zielonka na tle źródeł historycznych

W artykule zaprezentowano i omówiono mapy oraz materiały dokumentacyjne dotyczące terenów dzisiejszego Nadleśnictwa Doświadczalnego Zielonka, obejmujące okres od końca XVIII wieku do 1927 r.


Słowa kluczowe: Nadleśnictwo Doświadczalne Zielonka, historia, mapy