Web Content Display Web Content Display

Edward Marszałek

Elżbiety Dzikowskiej leśne wędrówki

Elżbieta Dzikowska, znana podróżniczka i dziennikarka, jesienią 2010 roku prezentowała swe fotografie na wystawie zatytułowanej „Najważniejsze zobaczyć” w Ośrodku Kultury Leśnej w Gołuchowie. Prace przedstawiające makrofotograficzne fragmenty przekrojów drzew, eksponowane były w dużych formatach o wymiarach 1 x 2 metry. Wystawa to efekt wielu wędrówek po polskich lasach, w tym również udziału w Submisji Drewna Cennego na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie. W swych podróżach po kraju odwiedziła wiele miejsc związanych z polskim leśnictwem i opisała je w cyklu swych książek „Groch i kapusta, czyli podróżuj po Polsce”. Efektem leśnych wędrówek były wcześniejsze wystawy „Świat na korze” i „Świat na drewnie”. Elżbieta Dzikowska w 2005 roku została laureatką Nagrody Lasów Państwowych im. Dyrektora Adama Loreta. Jest też członkiem Kapituły Miłośników Bieszczadzkiej Przyrody przyznającej corocznie statuetki „Bieszczadzkiego żubra”.


Słowa kluczowe: Elżbieta Dzikowska, kulturowe aspekty leśnictwa, fotografia przyrodnicza,
turystyka leśna, submisja drewna cennego