Web Content Display Web Content Display

Tadeusz Mizera

Bielik Haliaeetus albicilla na znaczkach pocztowych

Znaczki poza funkcją urzędowej opłaty posiadają też istotny walor estetyczny, kulturowy oraz edukacyjny. W niniejszej pracy opisano bielika na znaczkach i całostkach filatelistycznych wydanych przez poczty całego świata. Praca ta jest kontynuacją cyklu poświęconego ptakom w filatelistyce. Wskazano, że pierwszym znaczkiem z wizerunkiem bielika jest znaczek wydany w Polsce w 1919 roku, zgodnie z katalogiem Michel (2007). Poddano rewizji niektóre oznaczenia przynależności gatunkowej ptaków z katalogów Gibbons (2003) i Michel (2007). Proponuje się dodać do listy dwa znaczki polskie przedstawiające bielika siedzącego na gnieździe na potężnym dębie (M 3473) oraz stylizowaną sylwetkę na znaczku (M 3449).
Wizerunek bielika na znaczkach wykorzystano do promocji ochrony ptaków, parków narodowych, rezerwatów przyrody oraz do współpracy międzynarodowej. Bielik znajduje się na 78 znaczkach wydanych w 46 krajach i terytoriach zależnych. Znaczki z bielikiem wydano w łącznym nakładzie około 100 milionów sztuk, co wielokrotnie przewyższa edycje wszystkich książek ornitologicznych. Na znaczkach przedstawione są sceny z polowań bielika na ryby, karmienie piskląt, zimowania.


Słowa kluczowe: filatelistyka, bielik