Web Content Display Web Content Display

Konrad Bul

2010 Międzynarodowy Rok Różnorodności Biologicznej

„2010 – Międzynarodowy Rok Różnorodności Biologicznej” to tytuł wystawy przygotowanej i zorganizowanej w Ośrodku Kultury Leśnej z inicjatywy Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych jako część działań Lasów Państwowych związanych z upowszechnianiem wiedzy na temat ich wkładu w dzieło ochrony przyrody w Polsce. Zebrane w formy graficzne informacje w sposób przejrzysty przedstawiły zakres działań zmierzających do ochrony polskich zasobów leśnych dla przyszłych pokoleń. Szczególna rola w wystawie przypadła mapom, gdzie dokonano porównania poszczególnych form ochrony przyrody na tle obszarów leśnych zarządzanych przez Lasy Państwowe. Umożliwia to zakwalifikowanie tej instytucji zarówno jako gospodarującej zasobami leśnymi, jak i zajmującej
się ich ochroną.


Słowa kluczowe: różnorodność biologiczna, wystawa, las, ochrona, przyroda