Web Content Display Web Content Display

Władysław Chałupka

PRZYCZYNEK DO BIOGRAFII FILIPA SKORACZEWSKIEGO

S t r e s z c z e n i e

W artykule zaprezentowano niepublikowane dokumenty na temat studiów leśnych Filipa Skoraczewskiego (1838–1910), wybitnego leśnika polskiego i jednego z pionierów nowoczesnego leśnictwa polskiego w zaborze pruskim. Dokumenty pochodzą z Archiwum Politechniki Federalnej w Zurychu (Eidgenössische Technische Hochschule – ETH).
 

Słowa kluczowe: Filip Skoraczewski, XIX wiek, historia leśnictwa, Politechnika Federalna w Zurychu

A CONTRIBUTION TO BIOGRAPHY OF FILIP SKORACZEWSKI

S u m m ar y

Several archival documents on the forest education of distinguished Polish forester Filip Skoraczewski (1838–1910) are newly published in this paper. Documents were kindly made accessible by Mrs. Marion Wullschleger from the Library of Swiss Federal Institute of Technology in Zürich where Skoraczewski studied forestry in the years 1864–1866.

Keywords: Filip Skoraczewski, XIX century, history of Polish forestry, Swiss Federal Institute of Technology in Zürich

Artykuł do pobrania/Download the article