Streszczenie/Summary Streszczenie/Summary

Joanna Kostka, Józef Nadolny

„Ochrona lasu” – wystawa stała w Muzeum Leśnictwa w Gołuchowie

Wystawa stała „Ochrona lasu” została otwarta 19 maja 2011 r. i jest to pierwsza w Polsce wystawa o tej tematyce. Mieści się ona w zabytkowym XIX-wiecznym budynku na tzw. „Dybulu”, na terenie gołuchowskiego parku. By zwiedzającym przybliżyć temat, na wstępie wyjaśniono pojęcia m.in. ochrona lasu, ochrona przyrody, szkoda, szkodnik. Przedstawiono grupy czynników szkodotwórczych
dla ekosystemów leśnych: abiotyczne (wysokie i niskie temperatury, opady, osady, huragany, powodzie), biotyczne (grzyby pasożytnicze, zwierzynę łowną, gryzonie, ptaki, czy owady) i antropogeniczne (skażenia powietrza, pożary, zaśmiecanie lasów). W obliczu tak wielu i tak różnych zagrożeń, leśnicy dysponują równie wieloma sposobami walki z nimi. Wykorzystuje się metody biologiczne (naturalni antagoniści szkodników), chemiczne oraz mechaniczne (pułapki, grodzenia,
osłonki na drzewa). Oprócz zwalczania objawów, istotna jest obserwacja oraz profilaktyka. Dlatego przy pomocy Zespołów Ochrony Lasu prowadzony jest stały monitoring drzewostanów. Natomiast Lasy Państwowe prowadzą zrównoważoną i proekologiczną gospodarkę leśną, by w ten sposób zwiększać odporność i utrzymywać w dobrej kondycji polskie lasy.

Słowa kluczowe: ochrona lasu, wystawa stała, szkoda, szkodnik, zagrożenie

 

Artykuł do pobrania/Download the article