Streszczenie/Summary Streszczenie/Summary

Jerzy Wiśniewski

Setna rocznica wycieczki członków Towarzystwa Leśnego do Gołuchowa

W 1913 roku członkowie Towarzystwa Leśnego w Wielkim Księstwie Poznańskim wraz ze swoim prezesem J. Rivolim w ciągu jednego dnia zwiedzili park przypałacowy i zapoznali się z gospodarką leśną prowadzoną na terenie dóbr Działyńskich. Szczegółową relację z tego pobytu opisaną przez W. Alkiewicza przedstawiono w całości. Stanowi ona cenny zbiór informacji, gdyż nie zachowały się plany gospodarcze Gołuchowa opracowane w 1877 roku przez Józefa Rivolego oraz w 1904 roku przez W. Alkiewicza.

Słowa kluczowe: Gołuchów, Izabella i Jan Działyńscy, Kubaszewski, park pałacowy