Webcontent-Anzeige Webcontent-Anzeige

Jerzy Wiśniewski, Benedykt Roźmiarek

Zabytkowy krzyż przydrożny pomnikiem przyrody

      W 1859 roku we wsi Kania (obecnie woj. wielkopolskie) na wykopanej z korzeniami sośnie o długości strzały 11 m artysta ludowy, Paweł Bryliński (1814
890) wyrzeźbił kilkanaście postaci świętych. Po dołożeniu belki poprzecznej utworzono krzyż, który po dziś dzień zachował się w doskonałym stanie. Został on wpisany do rejestru pomników przyrody oraz do rejestru zabytków, co utrudnia realizację prac konserwatorskich.

Słowa kluczowe: Paweł Bryliński, Kania, krzyż przydrożny, pomnik przyrody

Pobierz artykuł