Webcontent-Anzeige Webcontent-Anzeige

Benedykt Roźmiarek

Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie stan obecny i przyszłość

      Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie zajmuje się:

  • działalnością muzealną z zakresu leśnictwa i kultury leśnej w Polsce,
  • ochroną i rewaloryzacją zabytków architektury i przyrody rezydencji arystokratycznej,
  • która jest siedzibą ośrodka, ochroną i hodowlą stada żubrów w pokazowej zagrodzie,
  • prowadzeniem ciągłej kampanii z zakresu edukacji leśnej społeczeństwa,
  • sprawowaniem mecenatu nad twórczością artystyczną leśników i twórców, których dzieła są inspirowane lasem i leśnictwem,
  • współpracą z instytucjami i organizacjami propagującymi ochronę przyrody i rozwój kultury ekologicznej w kraju i zagranicą.

Obecnie ośrodek udostępnia zwiedzającym cztery stałe wystawy muzealne. Jesienią 2002 roku w odremontowanej „Powozowni” otwarta została wystawa z zakresu przyrodniczych podstaw leśnictwa pod tytułem: „Spotkanie z lasem”. W bieżącym roku otwarta zostaje na nowo zaaranżowana wystawa „Techniki leśnej” w świeżo odremontowanej „Owczarni”. Także w dawnym pałacu zwanym „Oficyną” wykonano bieżące remonty sal i modernizacje stałych wystaw z zakresu „Kulturotwórczej roli lasu” oraz „Historii gospodarstwa leśnego na ziemiach polskich”. W 2005 roku wykonano remont stawów widokowych oraz promenady spacerowej w parku-arboretum. Wykonano także inwentaryzację przyrodniczą i plan rewaloryzacji tego parku-arboretum. W 2006 roku wyremontowana została stara „Obora” podworska, w której urządzono salę konferencyjną, izbę edukacyjną i 19 pokoi gościnnych. Obecnie prowadzony jest remont „Starego dworku”, w którym urządzone zostaną pracownie muzealne i edukacyjne. W najbliższych latach planuje się remonty zabytkowych winnic, ananasarni oraz ścieżek spacerowych w parku. Planuje się również rekonstrukcję zabytkowej chaty na „Dybulu” z przeznaczeniem na cele muzealne. Ponadto w muzeum przygotowywana jest diorama świerczyny borealnej w aspekcie zimowym. Ośrodek zamierza nadal prowadzić ogólnopolski konkurs twórczości artystycznej leśników „OPTAL” oraz nowy konkurs, także ogólnopolski pod tytułem: „Bajarze z Leśnej Polany”. Placówka ta kontynuować będzie gromadzenie zbiorów muzealnych, ochronę i rewaloryzację parku-arboretum, organizację wystaw czasowych oraz prowadzenie różnorodnych form edukacjiprzyrodniczo-leśnej.


Słowa kluczowe: park-arboretum, muzeum, żubry, zabytki, edukacja, kultura leśna

Pobierz artykuł