Webcontent-Anzeige Webcontent-Anzeige

Konrad Bul

Ogólnopolski Przegląd Twórczości Amatorskiej Leśników OPTAL 2006

      Od 1988 roku Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie organizuje Ogólnopolski Przegląd Twórczości Amatorskiej Leśników
OPTAL. Celem przeglądu jest prezentacja dorobku amatorskiego ruchu artystycznego polskich leśników w trzech dziedzinach twórczości: malarstwie, rzeźbie i fotografii. Przeglądy organizowane są co trzy lata. Ostatni VII OPTAL zorganizowany został w 2006 roku. Wzięło w nim udział 48 autorów, prezentując 406 prac. Następny przegląd odbędzie się w 2009 roku w rozszerzonej o literaturę formule.

Słowa kluczowe: Ośrodek Kultury Leśnej, malarstwo, rzeźba, fotografia, leśnik

Pobierz artykuł