Webcontent-Anzeige Webcontent-Anzeige

Zazwyczaj w drugiej połowie września rozpoczyna się rykowisko, czyli okres godowy
jeleni. Samce są w tym czasie bardzo aktywne i charakterystycznym głosem oznajmiają
swoje emocje. Może to być nastrój pożądania – gdy byk szuka łani, nastrój gniewu lub
wściekłości na kręcących się w zasięgu jego zmysłów rywali, albo też nastrój triumfu po
wygranej walce o chmarę.
Umiejętność naśladowania sygnałów dźwiękowych wydawanych przez zwierzęta była
kiedyś i jest obecnie bardzo pożądana, gdyż pozwala zwabić określony gatunek bliżej myśliwego
oraz zapewnić skuteczniejsze łowy. Głos jeleni byków wydawany w czasie rykowiska
można imitować na kilka sposobów, wykorzystując w tym celu złożone w kształcie
muszli dłonie, szkło od lampy naftowej, muszlę trytona lub róg bawoli. Ciekawą inicjatywą
są konkursy wabienia jeleni, które propagują łowiectwo oraz przybliżają zwyczaje panujące
podczas rykowiska.
Słowa kluczowe: rykowisko, jeleń, wabienie