Webcontent-Anzeige Webcontent-Anzeige

W 1951 roku papież Pius XII ogłosił św. Jana Gwalberta patronem ludzi lasu. Od tego
czasu leśnicy mają swojego patrona, który w Polsce jest właściwie nieznany. Z tego też powodu
profesor J. Wiśniewski wyszedł z inicjatywą, by jednym ze sposobów kultywowania
świętego była mała kapliczka, zawieszona na drzewie. Kapliczka taka byłaby miejscem kultu
religijnego, modlitwy, miejscem gdzie ludzie związani z lasem przynosiliby swoje prośby
i dziękczynienia.
Pomysł profesora Wiśniewskiego trafił na podatny grunt Rady Naukowej oraz dyrekcji
OKL w Gołuchowie. Projekt figury świętego, jak również kapliczkę wykonał Rafał Walendowski.
Trudu urzeczywistnienia projektu podjął się Piotr Chwaliński. Tym samym pierwsza
w Polsce kapliczka patrona leśników zawisła na stalowej obejmie kilka metrów nad
ziemią, na jednym z wiekowych dębów rosnących w parku-arboretum OKL w Gołuchowie.
Uroczystość odsłonięcia i poświęcenia kapliczki św. Jana Gwalberta odbyła się 23 czerwca
2005 roku.
Słowa kluczowe: św. Jan Gwalbert, patron leśników