Webcontent-Anzeige Webcontent-Anzeige

W dniach 19.07 do 2.08.2008 roku odbył się w Ośrodku Kultury Leśnej w Gołuchowie
międzynarodowy plener artystyczny „Inspiracje leśne”. W wydarzeniu tym udział wzięło
20 artystów z Polski, Niemiec i Ukrainy. Artyści zobaczyli Muzeum Leśnictwa, park-arboretum,
Pokazową Zagrodę Zwierząt oraz Muzeum Narodowe – zamek w Gołuchowie.
Uczestnikom pleneru pokazano też największy głaz narzutowy w Wielkopolsce, zabytkowy
kościół drewniany w Kucharkach, dworek rodziny Lipskich w Lewkowie oraz pałac myśliwski
Antoniego Radziwiłła w Antoninie. Artyści wykonali ponad 150 dzieł, z których 95
znalazło się na wystawie poplenerowej, udostępnianej w Muzeum Leśnictwa przez sierpień.
Plener artystyczny to nowa forma popularyzacji wiedzy o lesie organizowana przez
Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie.
Słowa kluczowe: plener, artyści, las, kultura, inspiracje leśne