Webcontent-Anzeige Webcontent-Anzeige

Jarosław Szaban

90 lat Koła Leśników

W zwięzłej formie przedstawiono historię Koła Leśników – organizacji studenckiej, która powstała już w miesiąc po utworzeniu Sekcji Leśnej Wydziału Rolniczo-Leśnego w Poznaniu. Do wybuchu II wojny światowej studenci zdołali stworzyć prężną organizację posiadającą własny lokal i bibliotekę. Utworzono wówczas kilka sekcji i działano na wielu płaszczyznach życia akademickiego. W czasie wojny członkowie Koła zapisali się w historii polskiego leśnictwa jako wielcy patrioci i bojownicy o wolność Polski. Powojenny czas to okres odtwarzania struktur i majątku Koła. Okres ten trwał do roku 1949, kiedy to na 7 lat zlikwidowano działalność tak prężnej organizacji. Po 1956 roku Koło Leśników mogło dalej działać. W kolejnych latach aktywność Koła wyrażała się w działalności naukowej. Organizowano wiele obozów naukowych i spotkań referatowych. Koło Leśników dzisiaj, to prężna organizacja, która podtrzymuje najlepsze tradycje swoich poprzedników.


Słowa kluczowe: Koło Leśników, organizacje studenckie, obozy naukowe, ruch studencki