Webcontent-Anzeige Webcontent-Anzeige

Alicja Antonowicz

Rada Naukowa Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie: ostatnie posiedzenie kadencji 2006–2010, inauguracyjne posiedzenie kadencji 2010–2014

W dniach 24–25 maja 2010 roku w Ośrodku Kultury Leśnej w Gołuchowie miało miejsce ostatnie posiedzenie Rady Naukowej OKL, wieńczące kadencję 2006–2010. Decyzją nr 68, z 30 września 2010 roku, dyrektor generalny Lasów Państwowych powołał piętnastoosobową Radę Naukową w nowym składzie. Rada jest organem doradczym i opiniodawczym dyrektora Ośrodka Kultury Leśnej w zakresie określania kierunków rozwoju, planowania i realizacji zadań. Ma charakter społeczny i działa zgodnie z przyjętym regulaminem.


Słowa kluczowe: Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie, Rada Naukowa