Webcontent-Anzeige Webcontent-Anzeige

Kazimierz Rykowski

Pasje i niepokoje"

W salach wystawienniczych Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie została zaprezentowana wystawa prac Kazimierza Rykowskiego, samodzielnego pracownika naukowego Instytutu Badawczego Leśnictwa w Sękocinie Starym. Wystawa obejmowała 85 prac w dziedzinie malarstwa, rysunku i rzeźby. Wystawa przygotowana przez autora była autoretrospekcją obejmującą ostatnie 40 lat twórczości artystycznej. Kazimierz Rykowski swą karierę artystyczną rozpoczął podczas studiów na Wydziale Leśnym SGGW w Warszawie wykonując liczne rysunki satyryczne, komentujące leśną rzeczywistość, a publikowane przede wszystkim w Lesie Polskim. W dojrzałym wieku komentarze dotyczące najbliższego otoczenia wyrażał w obrazach, rysunkach i rzeźbach, które złożyły się częściowo na wystawę. Dominującą tematyką wystawy była jednak najbliższa rodzina artysty
i ich wzajemne, bardzo osobiste relacje.


Słowa kluczowe: Rykowski Kazimierz, malarstwo, rysunek, rzeźba, wystawa, leśnictwo, las