Webcontent-Anzeige Webcontent-Anzeige

Barbara Czołnik

Międzynarodowy plener artystyczny „Inspiracje leśne II"

W dniach 21 do 30 lipca 2010 roku odbył się w Ośrodku Kultury Leśnej w Gołuchowie drugi międzynarodowy plener artystyczny pod nazwą „Inspiracje leśne II”. W wydarzeniu tym wzięło udział 20 artystów z Polski, Niemiec i Czech. Celem pleneru było kultywowanie idei ochrony zabytków przyrody i kultury oraz rozwijanie działalności artystycznej inspirowanej lasem. Artyści zwiedzili Ośrodek, Muzeum Narodowe – zamek gołuchowski, pałac Radziwiłła w Antoninie oraz rezerwat leśny w Nadleśnictwie Antonin. Na otwarcie pleneru zorganizowano wystawę autorską akwareli dwóch niemieckich artystów, uczestników pleneru. Wystawa ta zatytułowana była „Europejskie inspiracje przyrodnicze”. W trakcie pleneru wykonano kilkadziesiąt obrazów, setki fotografii oraz siedem drewnianych rzeźb. Na zakończenie pleneru wykonano wystawę poplenerową z prac przekazanych do zbiorów Ośrodka. Wybrane prace, sentencje leśne artystów oraz ich życiorysy artystyczne znalazły się w katalogu promującym to wydarzenie.

Słowa kluczowe: las, plener, inspiracje leśne, kultura leśna