Webcontent-Anzeige Webcontent-Anzeige

Dariusz J. Gwiazdowicz

Międzynarodowe sympozjum heinrich von Salisch (1846–1920) – w 90. rocznicę śmierci

W dniach 17–18 czerwca 2010 roku odbyło się sympozjum poświęcone pamięci Heinricha von Salischa, niemieckiego leśnika z Postolina. Inicjatorem tego sympozjum był profesor Jerzy Wiśniewski, a głównymi organizatorami OśrodekKultury Leśnej w Gołuchowie oraz Nadleśnictwo Milicz. W pierwszym dniuodbyła się sesja referatowa, w której wygłoszono następujące referaty: AlbrechtMilnik (Eberswalde) – Lasy Śląska w latach 1741–1945; Monika Graulich (Giessen) – Saga rodu Salischów na Śląsku; Jerzy Wiśniewski (Poznań) – Heinrich von Salisch (1846–1920) ziemianin, leśnik, polityk, darczyńca; Dariusz J. Gwiazdowicz (Poznań) – Estetyka lasu w koncepcji H. v. Salischa. Drugi dzień Sympozjum uczestnicy spędzili na terenie Nadleśnictwa Milicz. W programie było nabożeństwo ekumeniczne w intencji H. v. Salischa w kościele w Postolinie oraz odsłonięcie tablicy poświęconej fundatorowi. Dalej uczestnicy Sympozjum zwiedzili park w Postolinie, a także drzewostany, w których kiedyś gospodarował twórca „Estetyki lasu”. W sąsiedztwie Pałacyku Myśliwskiego na Wzgórzu Joanny, posadzono uroczyście trzy dęby, a na koniec uczestnicy złożyli kwiaty na grobie H.v. Salischa i jego małżonki.


Słowa kluczowe: Heinrich von Salisch, Postolin, Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie