Webcontent-Anzeige Webcontent-Anzeige

Lista recenzentów artykułów opublikowanych w 20 numerze  „Studiów i Materiałów Ośrodka Kultury Leśnej"

1. Prof. dr hab. Władysław Chałupka – Instytut Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku

2. Dr hab Władysław Danielewicz, prof. UPP – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

3. Prof. dr hab. Andrzej Grzywacz – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

4. Prof. dr hab. Dariusz J. Gwiazdowicz – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

5. Prof. dr hab. Hubert Szramka – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

6. Prof. zw. dr hab. Jerzy Wiśniewski – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Lista recenzentów artykułów opublikowanych w 19 numerze  „Studiów i Materiałów Ośrodka Kultury Leśnej"

1. Dr Tomasz Bojarczuk – Instytut Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku

2. Prof. dr hab. Władysław Chałupka – Instytut Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku

3. Prof. dr hab. Andrzej Grzywacz – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

4. Prof. dr hab. Dariusz J. Gwiazdowicz – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

5. Dr hab. Roman Jaszczak, prof. UPP – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

6. Dr Edward Marszałek – Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie

7. Prof. dr hab. Piotr Robakowski – Uniwersytetu Przyrodniczy w Poznaniu

8. Dr hab. Jarosław Szaban, prof. UPP – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

9. Prof. zw. dr hab. Jerzy Wiśniewski – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Lista recenzentów artykułów opublikowanych w 18 numerze  „Studiów i Materiałów Ośrodka Kultury Leśnej"

1. Prof dr hab. Tomasz Borecki – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

2. Prof. dr hab. Władysław Chałupka – Instytut Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku

3. Prof. dr hab. Andrzej Grzywacz – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

4. Prof. dr hab. Dariusz J. Gwiazdowicz – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

5. Dr hab. Roman Jaszczak prof. UP – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

6. Prof. dr hab. Piotr Robakowski – Uniwersytetu Przyrodniczy w Poznaniu

7. Dr hab. Andrzej Tomek, prof. UR – Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

8. Prof. zw. dr hab. Jerzy Wiśniewski – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Lista recenzentów artykułów opublikowanych w 17 numerze  „Studiów i Materiałów Ośrodka Kultury Leśnej"

1. Dr hab. Władysław Danielewicz prof. UP – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

2. Prof. dr hab. Władysław Chałupka – Instytut Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku

3. Prof. dr hab. Andrzej Grzywacz – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

4. Prof. dr hab. Dariusz J. Gwiazdowicz – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

5. Dr hab. Roman Jaszczak prof. UP – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

6. Prof. dr hab. Tadeusz Janicki – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

7. Dr hab. Andrzej Tomek, prof. UR – Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

8. Prof. zw. dr hab. Jerzy Wiśniewski – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

9. Dr Bernadetta Manyś - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Lista recenzentów artykułów opublikowanych w 16 numerze  „Studiów i Materiałów Ośrodka Kultury Leśnej"

1. Prof. dr hab. Władysław Chałupka – Instytut Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku

2. Dr inż. Barbara Czołnik – Ośrodek Kultury Leśnejw Gołuchowie

3. Prof. dr hab. Dariusz J. Gwiazdowicz – Wydział Leśny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

4. Prof. dr hab. Kazimierz Ilski – Wydział Historyczny Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu

5. Dr hab. Roman Jaszczak prof. UP – Wydział Leśny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

6. Prof. dr hab. Maria Ławrynowicz – Uniwersytet Łódzki

7. Dr hab. Katarzyna Marciniak, prof. UAM – Wydział Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego

8. Prof. dr hab. Piotr Robakowski – Wydział Leśny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

9. Prof. zw. dr hab. Jerzy Wiśniewski – Wydział Leśny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Lista recenzentów artykułów opublikowanych w 15 numerze  „Studiów i Materiałów Ośrodka Kultury Leśnej"

1. Prof. dr hab. Władysław Chałupka – Instytut Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku

2. Prof. dr hab. Dariusz J. Gwiazdowicz – Wydział Leśny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

3. Prof. dr hab. Kazimierz Ilski – Wydział Historyczny Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu

4. Prof. zw. dr hab. Jerzy Wiśniewski – Wydział Leśny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu