Web Content Display Web Content Display

Ryszard Wagner


Ekslibris z motywem łowieckim w kulturze europejskiej – na przykładzie wybranych księgoznaków

Ekslibris grafi czny pojawił się w Europie w drugiej połowie XV wieku. Można przyjąć, że do połowy XIX wieku dominował ekslibris heraldyczny. Pod koniec XIX i na początku XX wieku nastąpił rozwój nowoczesnej grafi ki jako samodzielnej dyscypliny plastycznej. Od tego czasu ekslibris stał się samodzielną formą grafi czną, obiektem pożądania bibliofi lskiego i kolekcjonerskiego ze względu na swe walory artystyczne i użytkowe.
Pod względem tematycznym obejmuje olbrzymi repertuar motywów. Od heraldyki poprzez sceny religijne, alegoryczne, symboliczne i rodzajowe do przyrodniczych, w tym łowieckich. Pod względem warsztatowym grafi cy tworzący je na przestrzeni wieków wykorzystywali wszystkie znane techniki grafi czno-reprodukcyjne.
 

Słowa kluczowe: przyroda, łowiectwo, tradycja, sztuka, literatura, ekslibris

Artykuł do pobrania