Web Content Display Web Content Display

Konrad Bul

Działalność Działu Muzealnego w 2011 roku

Rok 2011 obfitował w liczne przedsięwzięcia związane z funkcjonowaniem Ośrodka Kultury Leśnej, a także z działalnością Lasów Państwowych, zwłaszcza w świetle planowanych i realizowanych zadań związanych z obchodami Międzynarodowego Roku Lasów. Dział Muzealny Ośrodka Kultury Leśnej wykonał wystawę stałą „Ochrona lasu”, 26 wystaw czasowych, przygotował i zrealizował konferencję naukową, opracował ponad 600 obiektów muzealnych umożliwiając tym samym ich prezentację. Przy tak bogatym programie prowadzono jednocześnie obsługę ruchu turystycznego oraz prowadzono punkty sprzedaży pamiąteki wydawnictw Ośrodka.

Słowa kluczowe: opracowanie zbiorów, wystawa stała, ochrona lasu, Benedyktowicz, malarstwo, fotografia, rzeźba.
 

Artykuł do pobrania/Download the article