Web Content Display Web Content Display

Barbara Czołnik

Działalność edukacyjna Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie w 2012 roku

W 2012 roku pracownicy Działu Edukacji i Informacji prowadzili intensywną działalność wydawniczą i dydaktyczną. Opracowano redakcyjnie i wydano drukiem sześć pozycji książkowych, jeden album fotografi czny, jedną tekę reprodukcji, cztery broszury dla dzieci, informator na temat ośrodka, osiem rodzajów folderów i jeden kalendarz ścienny. Wydano cztery numery kwartalnika „Zagajnik”, który udostępniono na stronie internetowej ośrodka. Zrealizowano różnorodne formy edukacyjne, w których wzięło udział 7840 uczestników. Przeprowadzono 113 lekcji terenowych, 13 „Zielonych szkół”, 18 warsztatów plastycznych, 4 warsztaty dla edukatorów, 8 konkursów, 14 lekcji muzealnych, 2 imprezy plenerowe, 4 wystawy czasowe oraz 1 koncert i 1 akcję. Zainteresowaniem szkół cieszyło się 10 tematów zajęć edukacyjnych, prowadzonych według scenariuszy własnych powstałych w ośrodku. Opracowano 3 nowe scenariusze zajęć oraz oryginalną formę edukacji zwaną questem. Pracownicy działu wzięli udział w dwóch festynach edukacyjnych poza siedzibą ośrodka. Zakupiono bogaty asortyment artykułów pamiątkarskich z przeznaczeniem na nagrody i upominki. Spisano w formie elektronicznej pamiętniki ogrodnika, Adama Kubaszewskiego z lat 1876–1926. Zakupiono komplet podręczników do przyrody, biologii i geografi i, wydanych zgodnie z nową podstawą programową, w celu zbadania zawartych w nich treści leśnych. Pracownicy Działu Edukacji i Informacji zajmowali się także pozyskiwaniem dotacji na prowadzoną działalność wydawniczą, edukacyjną i kulturalną. W 2012 roku Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie został wyróżniony medalem „Pro Bono Silvae” – „Dla Dobra Lasów” za wybitny wkład w rozwój leśnictwa i polskich lasów.

Słowa kluczowe: edukacja leśna, zielone szkoły, wydawnictwa Ośrodka Kultury Leśnej, „Pro Bono Silvae”, lekcje terenowe i muzealne