Web Content Display Web Content Display

Stanisław Czołnik

Działalność Działu Parkowego Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie w 2012 roku

Zabytkowy park-arboretum Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie założony „w angielskim duchu” to park kolekcjonerski. Z uwagi na historyczny charakter wymaga specyficznego podejścia do jego prowadzenia i utrzymania. W 2012 roku kontynuowanebyły prace podzielone na kilka kategorii. Najważniejsze z nich dotyczyły przywracania dawnego układu przestrzennego, uzupełniania kolekcji roślinnych i ich ochrony. Ważne były też szeroko rozumiane prace pielęgnacyjne. Usuwano drzewa martwe i wykonywano cięcia pielęgnacyjne. Istotne były działania w zakresie „leczenia drzew”, co miało dodatkowy wpływ na bezpieczeństwo zwiedzających.
Istniejąca Pokazowa zagroda zwierząt z żubrami, konikami polskimi, danielami i dzikami prowadzona była planowo. W sposób ciągły zabezpieczano karmę. Zapewniona była również opieka weterynaryjna.

Słowa kluczowe: Ośrodek Kultury Leśnej, park-arboretum, Pokazowa zagroda zwierząt, żubr, układ przestrzenny