Web Content Display Web Content Display

Anna Kotłowska

Las w literaturze bizantyńskiej

Kilka powyższych przykładów obecności lasu jako motywu obecnego w literaturze bizantyńskiej pozwala na sformułowanie pewnych wniosków. Mianowicie ten aspekt przyrody nigdy nie był bliski sercu bizantyńskiego pisarza. Nie spotykamy się z ujęciem realistycznym. Las nie jest nigdy protagonistą narracji, służąc zwykle jako tło pierwszego planu. Przy tym należy podkreślić, iż w przeważającej mierze, będzie ono niosło ze sobą zamierzone negatywne konotacje. Natomiast forma prezentacji lasu również nie wykazuje inwencji, nie jest nowatorska lecz zdeterminowana przez topikę o klasycznej proweniencji, nieznacznie tylko schrystianizowaną poprzez odniesienia i symbole biblijne.

Słowa kluczowe: literatura bizantyńska, las w kulturze literackiej, przyroda w kulturze bizantyńskiej, hagiografia i historiografia, roman
 

Artykuł do pobrania/Download the article