Web Content Display Web Content Display

Albrecht Milnik


Historia szkolnictwa leśnego w Niemczech

Istniejący w XVIII wieku deficyt drewna spowodował, że dalekowzroczni leśnicy zwrócili większą uwagę na kształcenie kadry leśnej. Z własnej inicjatywy postępowi leśnicy tworzyli szkoły mistrzów, które w XIX wieku przekształciły się po części w państwowe szkoły leśne, które przetrwały po dziś dzień. W Berlinie dzięki szczególnej trosce króla Fryderyka II utworzono w 1770 roku Akademię Leśną. W XIX i XX wieku na akademiach leśnych wykładano teoretyczne podstawy leśnictwa dla nadleśniczych i wyższych urzędników administracji leśnej. Natomiast szkoły leśne dla leśników powołano dopiero na początku XX wieku. Taki system kształcenia spowodował podniesienie gospodarki leśnej na wyższy poziom. Także dzięki społecznym i gospodarczym uwarunkowaniom poprawił się stan lasów, który zagwarantował zapotrzebowanie na zasoby leśne aż do dziś.

Slowa kluczowe: Niemcy, edukacja leśników, szkoły mistrzów, akademie leśne, Tharandt, Berlin/Eberswalde, Heinrich Cotta, Georg Ludwig Hartig, Wilhelm Pfeil, Bernhard Danckelmann

Artykuł do pobrania