Streszczenie/Summary Streszczenie/Summary

Jerzy Adamczewski

Dział Inwentaryzacji i Gromadzenia Zbiorów Muzealnych w 2012 roku – zarys funkcjonowania

Dział Inwentaryzacji i Gromadzenia Zbiorów Muzealnych funkcjonuje w Ośrodku Kultury Leśnej w Gołuchowie od 1 stycznia 2010 r., a od 1 stycznia 2012 r. w strukturze działu jest również biblioteka. Podstawowym zadaniem jest powiększanie kolekcji muzealnej poprzez zakupy, dary i depozyty. Komplementarnie prowadzona jest pełna dokumentacja eksponatów, łącznie z elektronicznym inwentarzem zbiorów oraz magazynów. W ramach ochrony zbiorów zlecana jest sukcesywna, kompleksowa konserwacja wybranych najcenniejszych obiektów. Biblioteka sukcesywnie powiększa specjalistyczny księgozbiór dotyczący leśnictwa i dziedzin pokrewnych.

Słowa kluczowe: Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie, zbiory muzealne, dokumentacja muzealna, konserwacja, biblioteka, księgozbiór