Streszczenie/Summary Streszczenie/Summary

Barbara Czołnik

Działalność edukacyjna Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie w 2011 roku

Działania edukacyjne Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie w 2011 roku przebiegały pod hasłem „Lasy dla ludzi” zaproponowanym przez Organizację Narodów Zjednoczonych, która ustanowiła ten rok Międzynarodowym Rokiem Lasów. Z tej okazji przeprowadzono w ośrodku cztery konkursy, wydano drukiem w kwartalniku „Zagajnik” cztery artykuły okolicznościowe, opracowano i wygłoszono w różnych ośrodkach referat pt.: „Lasy dla ludzi”. Dużym wydarzeniem było wydanie drukiem nowatorskiej na naszym rynku publikacji pt.: „Estetyka lasu”, przeznaczonej dla leśników i przyrodników. Oprócz tego staraniem ośrodka wydano pięć innych publikacji popularno-naukowych. Dla dzieci opracowano i wydano kolejną broszurę z cyklu „Las – czy go znasz?” poświęconą darom lasu. Po raz kolejny zorganizowano obchody „Dnia Ziemi”, festyn edukacyjny „Spotkanie z lasem” oraz akcję „Ratujmy kasztanowce”. Coraz większym zainteresowaniem szkół cieszą się „Zielone szkoły” i pojedyncze lekcje terenowe i muzealne. W minionym roku ośrodek wzbogacił ofertę dydaktyczną o trzy nowe tematy. W 2011 roku pracownicy Działu Edukacji i Informacji obsłużyli 17 „zielonych szkół” oraz 134 lekcje, w których uczestniczyły 3473 osoby. Wzięli udział także w festynie „Lasom Przyjazny” w Ostrowie Wielkopolskim, w „Dolnośląskim Festiwalu Leśnym” we Wrocławiu oraz w targach turystycznych „Lato 2011”. Dział Edukacji i Informacji wzbogacił się o nowe pomoce dydaktyczne w postaci mikroskopów, drewnianych zabawek edukacyjnych, książek oraz stoisk terenowych i ścieżki zmysłów. Redagowano też na bieżąco stronę internetową www.okl.lasy.gov.pl, do odwiedzania której serdecznie zapraszamy.

Słowa kluczowe: Ośrodek Kultury Leśnej, edukacja leśna, zielone szkoły, lekcje terenowe,
Międzynarodowy Rok Lasów

 

Artykuł do pobrania/Download the article