Streszczenie/Summary Streszczenie/Summary

Konrad Bul

Wystawy czasowe Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie w 2012 roku

Rok 2012 zamknął się realizacją piętnastu wystaw czasowych w siedzibie oraz trzech wystaw poza siedzibą Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie. Sezon wystawienniczy był wyraźnie podzielony na dwa człony, wiosenno-letni z prezentacjami prac o charakterze edukacyjnym oraz jesienny, gdzie dominowały prezentacje związane z podstawową działalnością Ośrodka.
Tradycyjnie już integralnym elementem działalności wystawienniczej OKL były wystawy realizowane poza jego siedzibą. Tym razem były to prezentacje merytoryczne skierowane do konkretnego odbiorcy i związane bezpośrednio ze strukturami Lasów Państwowych.

Słowa kluczowe: wystawa, rysunek, fotografi a, malarstwo, rzeźba, plener, las, leśnictwo