Webcontent-Anzeige Webcontent-Anzeige

Jerzy Adamczewski

Dział Inwentarzyacji i Gromadzenia Zbiorów Muzealnych (zarys funkcjonowania)

Dział Inwentaryzacji i Gromadzenia Zbiorów Muzealnych funkcjonuje w Ośrodku Kultury Leśnej w Gołuchowie od 1.01.2010 roku. Podstawowym zadaniem jest powiększanie kolekcji muzealnej poprzez zakupy, dary i depozyty. Komplementarnie prowadzona jest pełna dokumentacja eksponatów łącznie z elektronicznym inwentarzem zbiorów oraz magazyny. W ramach ochrony zbiorów zlecana jest sukcesywna, kompleksowa konserwacja wybranych, najcenniejszych obiektów.

Słowa kluczowe: Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie, zbiory muzealne, dokumentacja
muzealna, konserwacja, magazyn