Streszczenie/Summary Streszczenie/Summary

Stanisław Czołnik

Działalność Działu Parkowego Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie w 2011 roku

W artykule zawarto podstawowe informacje o wydarzeniach i pracach, jakie miały miejsce w parku-arboretum Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie. Przedstawiono skutki wichury z września 2011. Skrótowo omówiono zakres i rozmiar prac w odniesieniu do usuwania martwych drzew, wywrotów, wzbogacania kolekcji dendrologicznych, prac pielęgnacyjnych, ochroniarskich, porządkowych. Przedstawiono także zakres działań w Pokazowej Zagrodzie Zwierząt.

Słowa kluczowe: Ośrodek Kultury Leśnej, park-arboretum, Pokazowa Zagroda Zwierząt, kolekcja dendrologiczna, żubr

 

Artykuł do pobrania/Download the article