Webcontent-Anzeige Webcontent-Anzeige

Tomasz M. Sobalak

Lokalne nazwy terenowe funkcjonujące w Puszczy Zielonka

Lasy zawsze wywierały wpływ na kształt cywilizacji ludzkiej. W miarę ich zagospodarowywania powstało wiele lokalnych nazw, które ułatwiały orientację w terenie oraz porozumiewanie się i upraszczały komunikację. Część z nich uległa upowszechnieniu i używana jest po dzień dzisiejszy. Wiele nazw zostało zapomnianych. Wewnętrzne przekonanie o potrzebie udokumentowania funkcjonujących jeszcze w niektórych kręgach, najczęściej ludzi starszych, lokalnych nazw terenowych było inspiracją do zebrania materiału i napisania niniejszego opracowania.

Słowa kluczowe: Puszcza Zielonka, las, nazwy lokalne, toponimy